Komplettset

LG Therma V R32 Split 7kW Wärmepumpenset inkl. Speicher Zubehör

LG Therma V R32 Split 7kW Wärmepumpenset inkl. Speicher Zubehör

Split Luft-Wasser...

Ihr Preis: CHF 10'900.00 (Listenpreis: CHF 11'900.00)

LG Therma V R32 Split 9kw Wärmepumpenset inkl. Speicher Zubehör

LG Therma V R32 Split 9kw Wärmepumpenset inkl. Speicher Zubehör

Split Luft-Wasser...

Ihr Preis: CHF 11'900.00 (Listenpreis: CHF 12'900.00)