Komplettset

LG Therma V R32 Split 7kW Wärmepumpenset inkl. Speicher Zubehör

LG Therma V R32 Split 7kW Wärmepumpenset inkl. Speicher Zubehör

Split Luft-Wasser...

Ihr Preis: CHF 10'900.00 (Listenpreis: CHF 11'900.00)

LG Therma V R32 Split 9kw Wärmepumpenset inkl. Speicher Zubehör

LG Therma V R32 Split 9kw Wärmepumpenset inkl. Speicher Zubehör

Split Luft-Wasser...

Ihr Preis: CHF 11'900.00 (Listenpreis: CHF 12'900.00)

LG Therma V Split 12 kW Wärmepumpe Luft Wasser Komplettset

LG Therma V Split 12 kW Wärmepumpe Luft Wasser Komplettset
Sonderangebot

Split Luft-Wasser...

Ihr Preis: CHF 12'900.00 (Listenpreis: CHF 14'900.00)

LG Therma V Split 14 kW Wärmepumpe Luft Wasser Komplettset

LG Therma V Split 14 kW Wärmepumpe Luft Wasser Komplettset
Sonderangebot

Split Luft-Wasser...

Ihr Preis: CHF 13'900.00 (Listenpreis: CHF 15'800.00)

LG Therma V Split 16 kW Wärmepumpe Luft Wasser Komplettset

LG Therma V Split 16 kW Wärmepumpe Luft Wasser Komplettset
Sonderangebot

Split Luft-Wasser...

Ihr Preis: CHF 14'900.00 (Listenpreis: CHF 16'500.00)