LG Therma V

Wärmepumpe LG Therma V Monoblock 5kW neue Version R32

Wärmepumpe LG Therma V Monoblock 5kW neue Version R32
Sonderangebot

Luft-Wasser Wärmepumpe LG THERMA V R32 - Monobloc-Heizwärmepumpe 5.0 KW einphasig Version 2019!...

Ihr Preis: CHF 6'700.00 (Listenpreis: CHF 7'500.00)

Wärmepumpe LG Therma V Monoblock 7kW neue Version R32

Wärmepumpe LG Therma V Monoblock 7kW neue Version R32
Sonderangebot

Luft-Wasser Wärmepumpe LG THERMA V - Monobloc-Heizwärmepumpe 7.0 KW einphasig Version 2019!...

Ihr Preis: CHF 6'900.00 (Listenpreis: CHF 7'500.00)

Wärmepumpe LG Therma V Monoblock 9kW neue Version R32

Wärmepumpe LG Therma V Monoblock 9kW neue Version R32
Sonderangebot

Luft-Wasser Wärmepumpe LG THERMA V R32 - Monobloc-Heizwärmepumpe 9.0 KW einphasig Version 2019!...

Ihr Preis: CHF 7'490.00 (Listenpreis: CHF 8'990.00)

Wärmepumpe LG Therma V Mononblock 12kW neue Version R32

Wärmepumpe LG Therma V Mononblock 12kW neue Version R32
Sonderangebot

Luft-Wasser Wärmepumpe LG THERMA V R32 - Monobloc-Heizwärmepumpe 12.0 KW dreiphasig neue...

Ihr Preis: CHF 8'790.00 (Listenpreis: CHF 9'900.00)

Wärmepumpe LG Therma V Monoblock 14kW neue Version R32

Wärmepumpe LG Therma V Monoblock 14kW neue Version R32
Sonderangebot

Luft-Wasser Wärmepumpe LG THERMA V R32 - Monobloc-Heizwärmepumpe 14.0 KW dreiphasig neue...

Ihr Preis: CHF 9'490.00 (Listenpreis: CHF 10'900.00)

Wärmepumpe LG Therma V Monoblock 16kW neue Version R32

Wärmepumpe LG Therma V Monoblock 16kW neue Version R32
Sonderangebot

Luft-Wasser Wärmepumpe LG THERMA V R32 - Monobloc-Heizwärmepumpe 16.0 KW neue Version 2019!...

Ihr Preis: CHF 10'490.00 (Listenpreis: CHF 11'800.00)

Luft Wasser Wärmepumpe LG Therma V Monoblock 7 kW Komplettset

Luft Wasser Wärmepumpe LG Therma V Monoblock 7 kW Komplettset
Sonderangebot

Komplettset mit Kombi-Speicher!   Luft-Wasser LG THERMA V R32 - Monobloc-Heizwärmepumpe...

Ihr Preis: CHF 10'500.00 (Listenpreis: CHF 10'900.00)

Luft Wasser Wärmepumpe LG Therma V Monoblock 9 kW Komplettset

Luft Wasser Wärmepumpe LG Therma V Monoblock 9 kW Komplettset
Sonderangebot

Komplettset mit Kombi-Speicher!   Luft-Wasser LG THERMA V R32 - Monobloc-Heizwärmepumpe...

Ihr Preis: CHF 11'500.00 (Listenpreis: CHF 12'900.00)

Luft Wasser Wärmepumpe LG Therma V Monoblock 12kW Komplettset

Luft Wasser Wärmepumpe LG Therma V Monoblock 12kW Komplettset

Komplettset mit Kombi-Speicher!   Luft-Wasser LG THERMA V R32 - Monobloc-Heizwärmepumpe...

Ihr Preis: CHF 12'500.00 (Listenpreis: CHF 13'800.00)

Luft Wasser Wärmepumpe LG Therma V Monoblock 14kW Komplettset

Luft Wasser Wärmepumpe LG Therma V Monoblock 14kW Komplettset
Sonderangebot

Komplettset mit Kombi-Speicher!   Luft-Wasser LG THERMA V R32 - Monobloc-Heizwärmepumpe...

Ihr Preis: CHF 13'500.00 (Listenpreis: CHF 14'900.00)