LG Therma V

Wärmepumpe LG Therma V Monoblock 5.5kW Silent R32

Wärmepumpe LG Therma V Monoblock 5.5kW Silent R32

LG Monobloc Silent All-In-One Wärmepumpe 5.5kW A*** R32 einphasig 230V Modell...

Ihr Preis: CHF 7'800.00

Wärmepumpe LG Therma V Monoblock 7kW Silent R32

Wärmepumpe LG Therma V Monoblock 7kW Silent R32

LG Monobloc Silent All-In-One Wärmepumpe 7kW A*** R32 einphasig 230V Modell...

Ihr Preis: CHF 8'500.00

Wärmepumpe LG Therma V Monoblock 9kW Silent R32

Wärmepumpe LG Therma V Monoblock 9kW Silent R32

LG Monobloc Silent All-In-One Wärmepumpe 9kW A*** R32 einphasig 230V Modell...

Ihr Preis: CHF 9'800.00 (Listenpreis: CHF 10'500.00)

Wärmepumpe LG Therma V Monoblock 12kW Silent R32 dreiphasig

Wärmepumpe LG Therma V Monoblock 12kW Silent R32 dreiphasig

Wärmepumpe LG Therma V Monoblock 12kW Silent R32 dreiphasig LG Brochure Silent...

Ihr Preis: CHF 10'500.00 (Listenpreis: CHF 12'500.00)

Wärmepumpe LG Therma V Monoblock 14kW Silent R32 dreiphasig

Wärmepumpe LG Therma V Monoblock 14kW Silent R32 dreiphasig

Wärmepumpe LG Therma V Monoblock 14kW Silent R32 dreiphasig LG Brochure Silent...

Ihr Preis: CHF 11'500.00 (Listenpreis: CHF 14'500.00)

Wärmepumpe LG Therma V Monoblock 16kW Silent R32

Wärmepumpe LG Therma V Monoblock 16kW Silent R32

Wärmepumpe LG Therma V Monoblock 16kW Silent R32 dreiphasig LG Brochure Silent...

Ihr Preis: CHF 12'500.00 (Listenpreis: CHF 16'500.00)

Luft Wasser Wärmepumpe LG Therma V Monoblock 9 kW Silentversion Komplettset

Luft Wasser Wärmepumpe LG Therma V Monoblock 9 kW Silentversion Komplettset

Komplettset mit Kombi-Speicher!   Luft-Wasser LG THERMA V R32 - Monobloc-Heizwärmepumpe...

Ihr Preis: CHF 12'900.00