LG Therma V

Wärmepumpe LG Therma V Monoblock 5kW neue Version R32

Wärmepumpe LG Therma V Monoblock 5kW neue Version R32
Sonderangebot

Luft-Wasser Wärmepumpe LG THERMA V R32 - Monobloc-Heizwärmepumpe 5.0 KW einphasig Version 2019!...

Ihr Preis: 6.700,00 CHF (Listenpreis: 7.500,00 CHF)

Wärmepumpe LG Therma V Monoblock 7kW neue Version R32

Wärmepumpe LG Therma V Monoblock 7kW neue Version R32
Sonderangebot

Luft-Wasser Wärmepumpe LG THERMA V - Monobloc-Heizwärmepumpe 7.0 KW einphasig Version 2019!...

Ihr Preis: 6.900,00 CHF (Listenpreis: 7.500,00 CHF)

Wärmepumpe LG Therma V Monoblock 9kW neue Version R32

Wärmepumpe LG Therma V Monoblock 9kW neue Version R32
Sonderangebot

Luft-Wasser Wärmepumpe LG THERMA V R32 - Monobloc-Heizwärmepumpe 9.0 KW einphasig Version 2019!...

Ihr Preis: 7.490,00 CHF (Listenpreis: 8.990,00 CHF)

Wärmepumpe LG Therma V Mononblock 12kW neue Version R32

Wärmepumpe LG Therma V Mononblock 12kW neue Version R32
Sonderangebot

Luft-Wasser Wärmepumpe LG THERMA V R32 - Monobloc-Heizwärmepumpe 12.0 KW dreiphasig neue...

Ihr Preis: 8.790,00 CHF (Listenpreis: 9.900,00 CHF)

Wärmepumpe LG Therma V Monoblock 14kW neue Version R32

Wärmepumpe LG Therma V Monoblock 14kW neue Version R32
Sonderangebot

Luft-Wasser Wärmepumpe LG THERMA V R32 - Monobloc-Heizwärmepumpe 14.0 KW dreiphasig neue...

Ihr Preis: 9.490,00 CHF (Listenpreis: 10.900,00 CHF)

Wärmepumpe LG Therma V Monoblock 16kW neue Version R32

Wärmepumpe LG Therma V Monoblock 16kW neue Version R32
Sonderangebot

Luft-Wasser Wärmepumpe LG THERMA V R32 - Monobloc-Heizwärmepumpe 16.0 KW neue Version 2019!...

Ihr Preis: 10.490,00 CHF (Listenpreis: 11.800,00 CHF)

Luft Wasser Wärmepumpe LG Therma V Monoblock 7 kW Komplettset

Luft Wasser Wärmepumpe LG Therma V Monoblock 7 kW Komplettset
Sonderangebot

Komplettset mit Kombi-Speicher!   Luft-Wasser LG THERMA V R32 - Monobloc-Heizwärmepumpe...

Ihr Preis: 10.500,00 CHF (Listenpreis: 10.900,00 CHF)

Luft Wasser Wärmepumpe LG Therma V Monoblock 9 kW Komplettset

Luft Wasser Wärmepumpe LG Therma V Monoblock 9 kW Komplettset
Sonderangebot

Komplettset mit Kombi-Speicher!   Luft-Wasser LG THERMA V R32 - Monobloc-Heizwärmepumpe...

Ihr Preis: 11.500,00 CHF (Listenpreis: 12.900,00 CHF)

Luft Wasser Wärmepumpe LG Therma V Monoblock 12kW Komplettset

Luft Wasser Wärmepumpe LG Therma V Monoblock 12kW Komplettset

Komplettset mit Kombi-Speicher!   Luft-Wasser LG THERMA V R32 - Monobloc-Heizwärmepumpe...

Ihr Preis: 12.500,00 CHF (Listenpreis: 13.800,00 CHF)

Luft Wasser Wärmepumpe LG Therma V Monoblock 14kW Komplettset

Luft Wasser Wärmepumpe LG Therma V Monoblock 14kW Komplettset
Sonderangebot

Komplettset mit Kombi-Speicher!   Luft-Wasser LG THERMA V R32 - Monobloc-Heizwärmepumpe...

Ihr Preis: 13.500,00 CHF (Listenpreis: 14.900,00 CHF)