BYD B-Box HV 6.4-11.5

BYD B-Box HV - B-Box H 6.4 LiFePO4 Solarbatteriespeicher

BYD B-Box HV - B-Box H 6.4 LiFePO4 Solarbatteriespeicher
Sonderangebot

BYD B-Box HV - B-Box H 6.4   Technische Eigenschaften Kompatibel zu Kostal Plenticore...

Ihr Preis: CHF 6'900.00

BYD B-Box HV-B-Box H 7.7 LiFePO4 Solarbatteriespeicher

BYD B-Box HV-B-Box H 7.7 LiFePO4 Solarbatteriespeicher
Sonderangebot

BYD B-Box HV - B-Box H 7.7 Technische Eigenschaften Kompatibel zu Kostal Plenticore plus,...

Ihr Preis: CHF 7'900.00

BYD B-Box HV-B-Box H 9.0 LiFePO4 Solarbatteriespeicher

BYD B-Box HV-B-Box H 9.0 LiFePO4 Solarbatteriespeicher
Sonderangebot

BYD B-Box HV - B-Box H 9.0 Technische Eigenschaften Kompatibel zu Kostal Plenticore plus,...

Ihr Preis: CHF 8'900.00

BYD B-Box HV - B-Box H 10.2 LiFePO4 Solarbatteriespeicher

BYD B-Box HV - B-Box H 10.2 LiFePO4 Solarbatteriespeicher
Sonderangebot

BYD B-Box HV - B-Box H 10.2 Technische Eigenschaften Kompatibel zu Kostal Plenticore...

Ihr Preis: CHF 9'900.00

BYD B-Box HV - B-Box H 11.5 LiFePO4 Solarbatteriespeicher

BYD B-Box HV - B-Box H 11.5 LiFePO4 Solarbatteriespeicher
Sonderangebot

BYD B-Box HV - B-Box H 11.5 Technische Eigenschaften Kompatibel zu Kostal Plenticore...

Ihr Preis: CHF 10'900.00