Victron Hybrid

Solar Heimspeicher Hybrid 2.4kw 48V System Netzgebunden USV

Solar Heimspeicher Hybrid 2.4kw 48V System Netzgebunden USV

Aktion! Solar Heimspeicher Hybrid 2.4kW 48V System Netz 1phase mit 6x Solarpanel 405wp Mono,...

Ihr Preis: CHF 7'990.00 (Listenpreis: CHF 8'990.00)

Solar Heimspeicher Hybrid 4.8kW 48V System Netzgebunden

Solar Heimspeicher Hybrid 4.8kW 48V System Netzgebunden

Solar Heimspeicher Hybrid 4.8kW 48V System Netz 1phase mit 12x Solarpanel 405wp Mono, Easysolar GX...

Ihr Preis: CHF 11'900.00