Semi Flexibel

PCB-ETFE 200W 39V semiflexibles Solarpanel

PCB-ETFE 200W 39V semiflexibles Solarpanel

vergriffen! PCB-ETFE 200W 39V semiflexibles Solarpanel Das PCB-ETFE 200W 39V gehört zur neusten...

Ihr Preis: CHF 390.00

Solarmodul flexibel Marine 65wp 12V > 20% Wirkungsgrad Seewasserfest

Solarmodul flexibel Marine 65wp 12V > 20% Wirkungsgrad Seewasserfest

WS65EFX ActiveWire Solarmodul Marine > 20% Wirkungsgrad! Semiflexibles High-End Solarmodul mit...

Ihr Preis: CHF 249.00

Solarmodul flexibel Marine 100wp 12V > 20% Wirkungsgrad Seewasserfest

Solarmodul flexibel Marine 100wp 12V > 20% Wirkungsgrad Seewasserfest

  WS100EFX ActiveWire Solarmodul Marine > 20% Wirkungsgrad! Semiflexibles High-End...

Ihr Preis: CHF 389.00

Solarmodul flexibel Marine 125wp HV > 20% Wirkungsgrad Seewasserfest

Solarmodul flexibel Marine 125wp HV > 20% Wirkungsgrad Seewasserfest

WS125EFX-HV ActiveWire Solarmodul Marine > 20% Wirkungsgrad! Semiflexibles High-End Solarmodul...

Ihr Preis: CHF 429.00

Solarmodul flexibel Marine 140wp HV > 20% Wirkungsgrad Seewasserfest

Solarmodul flexibel Marine 140wp HV > 20% Wirkungsgrad Seewasserfest

WS140EFX-HV ActiveWire Solarmodul 24V Marine > 20% Wirkungsgrad! Semiflexibles High-End...

Ihr Preis: CHF 475.00

Solarmodul flexibel Marine 150wp HV > 20% Wirkungsgrad Seewasserfest

Solarmodul flexibel Marine 150wp HV > 20% Wirkungsgrad Seewasserfest

WS150EFX-HV ActiveWire Solarmodul HV Marine > 20% Wirkungsgrad! Semiflexibles High-End...

Ihr Preis: CHF 490.00

Solarmodul flexibel Marine 190wp HV > 20% Wirkungsgrad Seewasserfest

Solarmodul flexibel Marine 190wp HV > 20% Wirkungsgrad Seewasserfest

vergriffen! WS190EFX-HV Marine Active Wire Solarmodul flexibel 190wp > 20%...

Ihr Preis: CHF 690.00

ETFE SPR-F 165W 27V marine Solarzelle flexibel

ETFE SPR-F 165W 27V marine Solarzelle flexibel

vergriffen! ETFE SPR-F 165W 27V marine Solarzelle flexibel Das ETFE SPR-F 165W ist eine...

Ihr Preis: CHF 389.00

Solarmodul Sunpower SPR-E-Flex 50

Solarmodul Sunpower SPR-E-Flex 50

nicht lieferbar! Solarmodul Sunpower SPR-E-Flex 50 > 23% Modulwirkungsgrad! Backcontact...

Ihr Preis: CHF 240.00

Solarmodul Sunpower SPR-E-Flex 110

Solarmodul Sunpower SPR-E-Flex 110

zurzeit nicht lieferbar!Solarmodul Sunpower SPR-E-Flex 110  > 23% Modulwirkungsgrad Back...

Ihr Preis: CHF 440.00